Jak zhubnout bez trápení a váhu si dlouhodobě udržet?

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Jarmila Hokrová, Volyňských Čechů 2662, 43801 Žatec. FO registrována v živnostenském rejstříku, IČ: 61358509 (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).
a na straně druhé je kupující.

1.2 Předmětem kupní smlouvy, kterou strany uzavírají, je nákup zboží nebo služeb prostřednictvím webové stránky www.zhubneteonline.cz/.

1.3 Obchodní podmínky se týkají:

a) Prodeje online kurzu Zhubněte Online.

Kurz Zhubněte Online je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 b) Analýza prvků z vlasů

Analýza prvků z vlasů je služba zprostředkovaná prodávajícím. Analýza prvků z vlasů provádí laboratoř stopových prvků Biomol-Med. Výsledky analýzy  dodáváme standardně do 1 měsíce. Ve výjimečných případech je možné termín prodloužit. O takové situaci bude kupující informován.

c) Služby výživového poradce

Konzultace, sestavení výživového plánu a vedení programy pro snížení nadváhy.

d) Výrobky společnosti Amway

Prohlašuje, že jsem Vlastník podnikání Amway (VPA) a jsem oprávněna nabízet a prodávat výrobky společnosti Amway.

e) BodyKeyTM

Nezletilí a lidé s hodnotou Indexu tělesné hmotnosti (BMI) nižší než 18,5 jsou z programu bodykey by NUTRILITE™ vyloučeni. Těhotné a kojící ženy a lidé s hodnotou BMI nad 30 by měli svou účast v programu bodykey by NUTRILITE konzultovat s lékařem. Upozorňujeme, že společnost Amway automaticky vyloučí těhotné a kojící ženy z účasti v programu na snížení hmotnosti, pokud jejich účast není schválena lékařem.

Pro účast v programu na snížení hmotnosti bodykey by NUTRILITE a doručení výsledků testu, doporučení a dalších relevantních informací je nezbytně nutný přístup k internetu. V opačném případě se programu nemůžete zúčastnit. Unikátní kód nelze obnovit. V případě ztráty unikátního kódu před první registrací na online platformě Můj bodykey trenér je nutné zakoupit další bodykey Soupravu, aby bylo možné v programu pokračovat.

  1. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se obchodních podmínek. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.zhubneteonline.cz

2.2. Kupující je povinen před zadáním objednávky kurzu Zhubněte Online otestovat, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto o testování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na stránkách www.zhubneteonline.cz.

2.3 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Úhradou objednávky kurzu Zhubněte Online kupující potvrzuje, že se mu ukázková videa přehrávají bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci kupujícího z tohoto důvodu.

2.5 Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.zhubneteonline.cz  a že s nimi souhlasí.

  1. Kupní cena a daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb.

3.2 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Možnosti plateb
Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím platební brány společnosti GoPay s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky. Spol. GoPay poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.
3.4 Forma platby
Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

3.5 Dodací podmínky

  1. a) Kupující, který́ objedná kurz Zhubněte Onlie a řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do online kurzu.
  2. b) Po řádném uhrazené služby výživového poradce a Analýzy prvků z vlasů bude kupující neprodleně kontaktován pro domluvení termínu uskutečnění služby.
  3. c) Výrobky spol. Amway budou dodány do 5 až 10 pracovních dní českou poštou. Cena poštovného je uvedena v objednacím formuláři na konkrétní stránce prodávaného výrobku. Tato podmínka se vztahuje i na soupravu BodyKeyTM.
  1. Záruční podmínky

 4.1 Kurz Zhubněte Online

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: podpora@zhubneteonline.cz nebo jarmila.hokrova@seznam.cz  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury.

Poté bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy se kupujícímu zablokuje přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy, nemá nárok na bonusy související s programem “Zhubněte Online“

4.2 Záruka spokojenosti Amway

Na výrobky označené logem spol. Amway se vztahuje Záruka spokojenosti Amway. Záruka spokojenosti zní: Kdykoliv si koupíte výrobek Amway, máte právo jej po přiměřenou dobu používat, abyste zjistili, zda je vyhovující a chcete si ho ponechat. Pokud se rozhodnete, že vyhovující není, vraťte jej, nebo jeho nepoužitou část, VPA (vlastník podnikání Amway), od kterého jste výrobek zakoupili. VPA vám nabídne volbu mezi bezplatnou výměnou, zakoupením jiného Amway výrobku s odečtením ceny původního výrobku, nebo vrácením plné kupní ceny.
Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly záměrně poškozeny.

4.3.Záruka spokojenosti  Amway se nevztahuje na soupravu bodykeyTM.

Tento výrobek má vlastní specifické podmínky: Program na snížení hmotnosti včetně bodykey Soupravy a Genetického testu není zahrnut v Záruce spokojenosti Amway. Kompletní, neotevřené, tj. znovu prodejné bodykey Soupravy je možné vrátit Vlastníkovi podnikání Amway za plnou cenu. Otevřené Soupravy je možné vrátit pouze v případě, že obsahují všechny součásti v takovém stavu, aby je bylo možné znovu prodat, a krabička s Genetickým testem nebyla otevřena. Zákonné záruky a právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčeny.

  1. Odpovědnost

5.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: www.zhubneteonline.cz/ochranaudaju/

  1. Závěrečná ustanovení

7.1 Program Zhubněte Online zakoupený na www.zhubneteonline.cz/  není určený pro léčbu jakýchkoliv onemocnění nebo zdravotních potíží. Trpíte-li jakýmkoliv onemocněním, vyžadujícím pravidelnou lékařkou péči nebo sledování, konzultujte svůj záměr zúčastnit se programu Zhubněte Online se svým lékařem.

7.2 Kupující stvrzuje, že rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on‐line kurzu Zhubněte Online jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu výživy a zdravého životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého kupujícího.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým kupující jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky.

7.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.11.2016.